Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňují Obchodní podmínky společnosti TENA TEX TRADE, s.r.o.

 1. Pro potřeby Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:
  • Společností společnost TENA TEX TRADE, s.r.o., IČ 26900882, se sídlem Průmyslová 2547/8, 68 01 Boskovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 44022, e-mail: info@tenatex.cz, telefon: +420 516 476 850
  • Zákazníkem zákazník, kterému společnost poskytuje službu spočívající v nabídce potahových látek, koženek a jiného čalounického materiálu (dále jen „Zboží“).
 2. Společnost prodává zákazníkům zboží na základě přijatých telefonických nebo emailových objednávek.
 3. Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji fyzických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

TENA TEX TRADE, s.r.o. je správce osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci své podnikatelské činnosti z pozice velkoobchodního a maloobchodního prodejce. Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od Vás, zákazníků, nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).
 2. Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:
  • jméno a příjmení
  • adresa bydliště
  • adresa elektronické pošty (e-mail)
  • telefonní číslo
  • IČ a DIČ
 3. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme výhradně za účelem:
  • vystavení faktury / prodej zboží podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
  • zasílání velkoobchodních ceníků
  • vyřizování Vašich dotazů a reklamací
 4. Faktury vystavené společností jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. 
 5. Při poskytování služeb nám pomáhají následující zpracovatelé, jejichž činnost je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb:
  • E-mailovou službu a e-shop zajišťuje společnost Czechproduct.cz s.r.o., IČO: 63321912, se sídlem Karla Čapka 971/8, 790 01 Jeseník, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 13268.
  • Poštovní službu zajišťuje společnost Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka A 7565.
  • Poštovní službu zajišťuje společnost Geis Parcel CZ s.r.o., IČO: 63077051, se sídlem Zemská 211, 337 01 Ejpovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 9503.
  • Zpracování účetní agendy, při které dochází ke zpracování osobních údajů, zajišťuje společnost GREDATA CZ, s.r.o. IČO: 26236974, se sídlem Švermova 2189/3, 680 01 Boskovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 39149.
 6. Společnost se zavazuje zabezpečit osobní údaje tak, aby zamezila vzniku rizika jejich zneužití v souladu s čl. 32 GDPR. Společnost přijala tato technická opatření zajišťující zabezpečení osobních údajů:
  • PC jsou zabezpečeny heslem přiděleným jednotlivý uživatelům;
  • sdílené úložiště dokumentů NAS je zabezpečeno na úrovni administrátorského přístupu – přístup má pouze správce zařízení společnost AutoCont CZ a.s., IČO: 47676795, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 814, na základě smluvního vztahu;
  • Uživatelé mají přístup na úrovni přístupových práv stanovených vedením společnosti;
  • FIREWALL je zabezpečen na úrovni administrátorského přístupu – přístup má pouze správce zařízení společnost AutoCont CZ na základě smluvního vztahu;
  • veškerý HW je zabezpečen na úrovni personálního antiviru vždy s platnou podporou.

Další ustanovení o ochraně osobních údajů

 1. E-maily, které Vám budeme zasílat, nepovažujeme za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.
 2. V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu vás upozorníme.
 3. Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k vaší osobě nebo že jste uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nás vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.

Pomoc při nakládání s osobními údaji

 1. Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromí nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
  • nás vždy požádat o vysvětlení e-mailem na adresu info@tenatex.cz
  • vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu info@tenatex.cz
  • požadovat e-mailem na adrese info@tenatex.cz, abychom Vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování Vašich osobních údajů
 2. Také máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi zákazníkem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
 2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.
QUERY_STRINGurl=gdpr